top of page

אזור בניין אישי

כאן תוכלו כדיירים לקבל תמונת מצב ולעקוב אחר מצב הבניין בתחומים השונים, על ידי גישה לקבצי הניהול.

 

בנוסף ניתן לשלם את דמי הועד באופן עצמאי, לקבל הודעות ולפתוח קריאות.

bottom of page